Климатиците са проектирани да са затворени, но това не значи, че външният свят не им въздейства. Затворената верига, която е централна за почти всеки климатик, съдържа неговия хладилен агент, което позволява този важен източник на хлад да бъде компресиран, разширяван и запазван. Поддържането на цялостта на тази затворена верига е важна част от поддържането на климатика в най-добро състояние. От друга страна, осигуряването на чистотата на тези повърхности в системата, които са изложени на влиянието на външния свят, често се оказва също толкова важно.

Причината за това е, че климатиците трябва да взаимодействат с въздуха около тях, за да вършат нещо полезно. В практическо отношение това означава, че както горещата, така и студената част на дадена система трябва да има достъп до свободно движещ се въздух, за да може да изпълнява своите функции.

По-топлата страна на климатичната инсталация трябва да може да се отървава от топлината, която се натрупва в нея, в противен случай ефективността ще намалее. Студената част на системата трябва да може да абсорбира топлина от околния въздух и да го охлажда, като по този начин върши работата, която е целта на целия комплект оборудване.

Филтрите, намотките и ребрата на климатика изискват редовна поддръжка, за да може той да функционира ефективно и ефикасно по време на своя експлоатационен живот. Неизвършването или твърде рядкото извършване на нужната поддръжка води до постепенно намаляване на производителността на климатика, а консумацията на енергия в същото време ще се увеличава постепенно.

Почиствайте филтрите и намотките на климатика

Най-важната дейност по поддръжката, която ще осигури ефикасността на вашия климатик, е редовното почистване на неговите филтри. Запушените и мръсни филтри блокират нормалния въздушен поток и намаляват значително ефективността на системата. Когато нормалният въздушен поток е възпрепятстван, въздухът, който заобикаля филтъра, може да внесе мръсотия директно в изпарителната намотка и така да намали капацитета ѝ за абсорбиране на топлина. Почистването на филтъра на вашия климатик може да намали неговата консумация на енергия с от 5 до 15%. Климатиците, монтирани в стаи, имат филтър, поставен върху решетката, която е обърната към стаята.

На колко време се почистват филтрите на киматика?

Почиствайте филтрите на вашия климатик на всеки две седмици по време на сезона, през който той работи в режим охлаждане. Филтрите може да се нуждаят от по-честа поддръжка, ако климатикът се използва постоянно, намира се в прашна среда, или имате домашни животни с козина в къщата.
Намотки, използвани в климатиците

Изпарителната намотка и кондензаторната намотка събират мръсотия през месеците и годините на използването си. Наличието на чист филтър предотвратява бързото замърсяване на изпарителната намотка. Но в течение на времето изпарителната намотка все пак ще се замърси постепенно. Тази мръсотия намалява въздушния поток и топлоизолира намотката, което намалява способността ѝ да абсорбира топлина. За да се избегне този проблем, проверявайте изпарителната намотка всяка година и я почиствайте, ако е необходимо.

Кондензаторната намотка, намираща се навън, също може да стане много мръсна, ако средата навън е прашна или ако има дървета или храсти наблизо. Лесно можете да оглеждате кондензаторната намотка и да виждате дали се събира мръсотия по ребрата ѝ.
Трябва да направите необходимото да минимизирате мръсотията и отпадъците в близост до кондензатора. Почистването на зоната в близост до намотката, отстраняването на евентуалните отпадъци, и подрязването на клоните на храстите или дърветата така, че да няма листа в радиус поне 0,6 метра около него, позволява около кондензатора да има достатъчно добър въздушен поток.

Използване на услугите на професионалист

Когато вашият климатик има нужда от нещо по-сложно от обичайните дейности по поддръжка, съветваме ви да използвате услугите на професионален сервизен техник. Добре обученият техник ще открие и отстрани проблемите във вашия климатик.

Редовната поддръжка на вашия климатик ще ви позволи да го поддържате работещ при максимална ефективност, а също така ще предотврати евентуални повреди и скъпи ремонти.

Този сайт използва бисквитки, за да подобри своята работа. Научете повече в нашата Политика за поверителност.