HP 90 е CO2 термопомпена система за генериране на гореща вода за дома с температура до 90°C; системата Enerblue, “вдъхновена от природата”, използва CO2 и оползотворява максимално целия негов потенциал като хладилен агент по отношение на ефикасността и устойчивостта

Едно от многото предимства на използването на CO2 като хладилен агент е неговата висока термодинамична ефективност, както и практическото нулевото му въздействие върху околната среда: затова изборът на системата HP90 води до отпадане на притесненията относно международните ограничения и регулации, отнасящи се до използването на хладилни агенти с висок потенциал за глобално затопляне (GWP), и също така помага да бъде опазена околната среда, като се избегне отделянето на вредни емисии в атмосферата.

HP90, която се предлага в няколко конфигурации – въздух-вода, вода-вода и въздух-вода с възстановяване на охлаждането – е изключително гъвкава и подходяща за монтиране заедно с всякаква система.

Широкият диапазон въздух-вода позволява да се произвежда битова гореща вода с висока температура, с коефициент на преобразуване (COP) 3,2, което означава значителни икономии при сметките за електричество; версията с опция за възстановяване на охлаждането постига още по-добри резултати, като коефициентът на преобразуване (COP) достига 3,7, а общото съотношение за ефективност е 6,4.

Термопомпената система HP90 може да предоставя повече от 20,000 литра битова гореща вода на ден – идеално решение за големи сгради като болници, хотели, фабрики и големи жилищни комплекси.

Използването на термопомпена технология и на последно поколение “зелен” хладилен агент осигурява забележително спестяване на енергия и по-ниски емисии на замърсяващи газове: в сравнение с електрически котел се спестяват 700 kWh на ден и 100 тона емисии на CO2 годишно.

Освен това ръководството на всяка централа, произвеждаща битова гореща вода, което разчита на потенциала на HP90, може лесно да я следи по всяко време чрез система за управление от разстояние.

Термопомпи Моноблок

Термопомпа ENERBLUE Brown, 94-244 kW

Добави в любими
Добави в любими

Термопомпи Моноблок

Термопомпа ENERBLUE Black, 35-240 kW

Добави в любими
Добави в любими

HP 90 е CO2 термопомпена система за генериране на гореща вода за дома с температура до 90°C; системата Enerblue, “вдъхновена от природата”, използва CO2 и оползотворява максимално целия негов потенциал като хладилен агент по отношение на ефикасността и устойчивостта

Едно от многото предимства на използването на CO2 като хладилен агент е неговата висока термодинамична ефективност, както и практическото нулевото му въздействие върху околната среда: затова изборът на системата HP90 води до отпадане на притесненията относно международните ограничения и регулации, отнасящи се до използването на хладилни агенти с висок потенциал за глобално затопляне (GWP), и също така помага да бъде опазена околната среда, като се избегне отделянето на вредни емисии в атмосферата.

HP90, която се предлага в няколко конфигурации – въздух-вода, вода-вода и въздух-вода с възстановяване на охлаждането – е изключително гъвкава и подходяща за монтиране заедно с всякаква система.

Широкият диапазон въздух-вода позволява да се произвежда битова гореща вода с висока температура, с коефициент на преобразуване (COP) 3,2, което означава значителни икономии при сметките за електричество; версията с опция за възстановяване на охлаждането постига още по-добри резултати, като коефициентът на преобразуване (COP) достига 3,7, а общото съотношение за ефективност е 6,4.

Термопомпената система HP90 може да предоставя повече от 20,000 литра битова гореща вода на ден – идеално решение за големи сгради като болници, хотели, фабрики и големи жилищни комплекси.

Използването на термопомпена технология и на последно поколение “зелен” хладилен агент осигурява забележително спестяване на енергия и по-ниски емисии на замърсяващи газове: в сравнение с електрически котел се спестяват 700 kWh на ден и 100 тона емисии на CO2 годишно.

Освен това ръководството на всяка централа, произвеждаща битова гореща вода, което разчита на потенциала на HP90, може лесно да я следи по всяко време чрез система за управление от разстояние.

Този сайт използва бисквитки, за да подобри своята работа. Научете повече в нашата Политика за поверителност.