Монтаж

Доставяме в цяла България на цени от 20 до 80 лв.

Монтираме в цяла България.

Монтираните от нас отоплителни, термопомпени, климатични, соларни и фотоволтаични инсталации са прецизно изчислени и затова винаги вършат работата си. Надеждността е основен приоритет при монтаж на инсталациите.

Фирмата ни е добре подготвена технически. Специално внимание заслужава пресфитинговата технология, която се прилага в по-развитите страни, като Германия. Най-слабото място на инсталацията са фитингите (снадките на тръбите), които често протичат. Масово прилаганите фитинги “с гайка” са ненадеждни, тъйкато след няколко години употреба един по един започват да протичат и това води до доста неприятни проблеми. За разлика от тях, пресфитингите се пресоват на хидравлична прес-машина, а живота им е равен на живота на тръбите и течове са напрактика невъзможни.

Дългогодишния ни опит ни позволи да изберем най-добрите монтажни специалисти. Монтажите се извършват качествено и в срок.

За нас невъзможен монтаж няма.