Защо изобщо да изберем термопомпа за отопление

Термопомпите са едно сравнително ново решение за отопление и охлаждане на помещенията. При термопомпите не са необходими твърди горива, което намалява инвестицията ви при отоплителен сезон. Те изразходват електроенергия, за да повишат или намалят температурата във вашето жилище. Най-голямото предимство на тези уреди пред другите решения, е че консумацията им на електроенергия е значително по-малка. Може да повишите енергийната ефективност на дома си с около 70% при монтирането на правилно подбрана термопомпа. Най-често използваните термопомпи, според технологията са въздух-вода и вода-вода.

Значението на правилното изчисление на термопомпа

Предвид богатото разнообразие на различни конфигурации на термопомпи на пазара, е важно да подберем правилно продукта, подходящ за нашите цели.

Ключов момент преди монтирането на термопомпата е да изчислим правилно размера на съоръжението. Това ще предотврати излишно високата първоначална цена за инвестиция и ще оптимизира комфорта в помещенията обслужвани от термопомпата. Важно е да се имат предвид целите на термопомпата, какви температури ще е необходимо да се поддържат в стаите, с каква квадратура са помещенията, както и температурните загуби на сградата. Освен това е добре да направим и предварителни изчисления за разходите за електроенергия. За всичко това ще поговорим в детайли по-долу в статията.

Може да се доверите на специалистите от BulgarTerm, за професионален съвет и помощ при избора ви на термопомпа! Не всеки може да направи своят избор сам и това е абсолютно нормално. Позволете ни да ви напътстваме във вашият избор, за да сте спокойни, че той е правилен.

Важни фактори при изчисление мощността на термопомпа

Вече споменахме, че от основна важност за избора на термопомпа са големината на помещенията, температурните загуби и температурата, която ще се поддържа. С оглед на това, нека изброим всички фактори, които трябва да се имат предвид преди да подберем термопомпа. Ще обясним накратко защо е важен всеки един параметър.

Какво да имаме предвид при изчислението на мощност на термопомпа:

 • Общи климатични условия – С какво изложение е нашият обект и има ли помещения, които се намират под земята? Ако повечето стаи имат северно изложение, това би затруднило отоплението през зимата.
 • Брой на постоянно живущите – Ако термопомпата ще се използва и за предоставяне на гореща вода за битови нужди, този фактор ще играе основна роля в подбора на термопомпа. В такъв случай трябва да се вземат под внимание и битовите навици на живущите за да се предскаже потреблението им на топла вода.
 • Изолация на външните стени – При наличието на качествена изолация на външните стени, ще се намалят драстично термозагубите, което ще облекчи работата на термопомпата.
 • Тип на дограмата – При ПВЦ дограми с качествени прозорци, допълнително се намалят термозагубите.
 • Височина на таваните – Ако височината на таваните е по-висока от стандартните 2,7м. Трябва да се има предвид по-големия обем на помещенията и съответно затрудняването в тяхното отопление.
 • Изолация на подове и тавани – Много домакинства поставят изолация под подовите настилки както и каменна вата или друга изолация на таваните. Това естествено ще подобри енергийната ефективност на дома и ще намали нуждата от активно отопление.
 • Наличието на въздушна преграда между покрива и таваните – При фамилните къщи е плюс ако има подпокривно пространство, което да послужи за допълнителна изолация.

Всички тези фактори са от значение при избора на термопомпа. Основното правило е, че за всеки десет квадратни метра са необходими около 0.8кВ мощност. (10m2 = 0.8-1kW)
Не бива да се водим само по тази формула! Тя зависи изцяло от гореспоменатите фактори и нуждите ни.

Специфики на отоплението с термопомпи

За да сте доволни от монтажа на термопомпа за отопление трябва да имате предвид няколко допълнителни специфики.

 • Сградата трябва да е добре изолирана, за да може термопомпата да ви предостави максималните си нива на ефективност. Все пак, дори и нивото на изолация да не е добро, термопомпите са достатъчно мощно решение, което да осигури високи нива на комфорт при ниски сметки за електроенергия.
 • Ако имате възможност за изграждане на подово отопление, което да бъде подвързано към термопомпата, възползвайте се. То ще допълни ефективността на радиаторите.

Основни характеристики на термопомпите

За да подберете правилният продукт за вас е необходимо да сте запознати с неговите основни характеристики. Те също ще ви подскажат кой е правилният избор.

Оптимална мощност на термопомпата

Тази характеристика обикновено се измерва при температура от +7°С градуса. От нея зависи дали при крайно ниски температури ще имате нужда от задействането на допълнителна инсталация отоплителна система.

Коефициенти на преобразуване

Има няколко основни коефициента, които служат за ориентир при избора на термопомпа. С тяхна помощ можем по-лесно да сравняваме термопомпи от различни производители. Те се делят на два основни вида, коефициенти на производителност и коефициенти на енергийна ефективност. Тези коефициенти допълнително се разделят на номинални и сезонни. Ето как са обозначени обикновено те по каталозите и как да ги разчитаме.

 • COP – (Coefficient of Performance) Коефициент на производителност – Този коефициент се пресмята чрез отдадената топлинна мощност на уреда и входящата от него електроенергия в режим на отопление. Колкото по-голям е този коефициент, толкова по-ефективна е термопомпата.
 • SCOP – (Seasonal Coefficient of Performance) Сезонен Коефициент на Производителност – Сезонен коефициент на производителност. Той се образува чрез съотношението на топлинната мощност към подаваната електроенергия през целия отоплителен сезон. Важно е да се отбележи, че при изчисляването на този коефициент се вземат в предвид различните температури през четирите сезона от годината. Също така трябва да се обърне внимание за коя зона на ЕС е пресметнат SCOP. (Стандартът EN 14825 разделя Европейският Съюз на три климатични зони – топла, умерена и студена.)
 • EER – (Energy Efficiency Ratio) Коефициент на Енергийна Ефективност – коефициент на енергийна ефективност в режим на охлаждане.
 • SEER – (Seasonal Energy Efficiency Ratio) Сезонен Коефициент на Енергийна Ефективност – Той отново се пресмята на база температурните разлики в различните зони от ЕС.

Енергиен клас

Всички тези коефициенти изброени по-горе спомагат за изчисляването на енергийният клас на съоръжението. Забелязвали сте, че всички електроуреди имат стикер, изобразяващ техният енергиен клас. Уредите произведени преди 2012 са с максимален енергиен клас А и той се изчисляваше чрез съотношението на COP/EER.

Уредите произведени след 2012 година могат да имат максимален енергиен клас А+++ и той се пресмята чрез съотношението между SCOP/SEER. (Тоест, сезонните коефициенти.)

Освен това, вече всеки подобен етикет ни дава и информация за сезонното електропотребление при използването на уреда. Това ни дава възможност по-лесно да пресметнем ориентировъчно, колко ще ни струва отоплението и охлаждането с този уред в рамките на една година.

Колкото по-висок енергиен клас е вашият уред, толкова по-ниска консумация на електроенергия ще има, но имайте в предвид все пак и другите му показатели, за да не останете изненадани в студените зимни нощи.

Ако се колебаете, експертите от BulgarTerm са винаги насреща. Те ще ви помогнат в избора на правилната термопомпа, която да ви служи безпроблемно!

Вид термопомпа

Подробности и препоръки

Въздух-въздух

Тези термопомпи са икономични и лесни за инсталиране, тъй като използват топлината, съдържаща се в атмосферния въздух, чиято температура през зимата варира между -15˚С и 15˚С. Идеални са за отопление и охлаждане на еднофамилни къщи или апартаменти. Препоръчително е да се изберат високоефективни модели с инверторна технология, които осигуряват постоянна комфортна температура.

Въздух-вода

Термопомпите въздух-вода взимат топлина от въздуха навън и я пренасят в система, базирана на вода. Създадената топлина може да се използва за отопляване на помещения или за предоставяне на гореща вода за домакинството. Термопомпите въздух-вода са измежду най-ефективните термопомпи с източник въздух на пазара. Подходящи са за отопление и охлаждане на по-големи жилищни сгради, като къщи, апартаментни блокове и офиси. Важно е да се инсталират добре изолирани радиатори или подово отопление, за да се осигури ефективното разпространение на топлината в помещенията.

Вода-вода

Тези термопомпи ползват топлинната енергия на подпочвените води. Водата от източника (сондаж, кладенец дренажни води и др.) се изпомпва до термопомпата, където се охлажда. Отнетата топлина се отдава на топлоносителя на вътрешната отоплителната инсталация, а охладената вода се връща в попивателен кладенец или сондаж. Термопомпите вода-вода са подходящи както за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, така и на хотели, болнични заведения, училища, детски градини, административни и офис сгради и др.

Земя-вода

Геотермалните термопомпи използват константна температура на подземните слоеве за отопление и охлаждане. Топлинната енергия се трансферира от под земата към сградата, където може да се използва за отопление, охлаждане или производство на битова гореща вода. Геотермалните термопомпи са идеални за нови домове или мащабни ремонти като използват хоризонтални контури, при наличие на дворно място или вертикални сондажи, извършени перпендикулярно в земята.
Този сайт използва бисквитки, за да подобри своята работа. Научете повече в нашата Политика за поверителност.