Една от най-силните страни на Ferroli е, че може да работи изцяло самостоятелно: всичко по продуктите на Ferroli, от първоначалната концепция до дизайна, производството и маркетинга, се извършва изцяло вътре в компанията, като само много малък процент от компонентите се доставят от външни източници.

Това позволява цялостен контрол на качеството, доставката и много важното следпродажно обслужване при всички продукти на Ferroli.

РЕВЕРСИВНА ТЕРМОПОМПА RVL-I PLUS С ИНВЕРТОРЕН ПОСТОЯННОТОКОВ КОМПРЕСОР, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА МОНТИРАНЕ НАВЪН

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тази серия от термопомпи въздух-вода отговаря на изискванията за комфорт през зимата и лятото при монтиране за жилища, както и при монтиране за малки и средни по размер комерсиални помещения.

Термопомпата е подходяща за монтиране навън и може да предоставя гореща вода с температура до 60°C. Тя може да се използва в системи с лъчисто подово отопление, вентилаторни намотки и радиатори, както и за индиректно получаване на битова гореща вода (БГВ) чрез външен водосъхранител (не се доставя с нея).

Сърцето на термопомпата се състои от постояннотоков инверторен компресор, даващ модулация от 30% до 120% от номиналната мощност. Основните качества на RVL-I PLUS са висока енергийна ефективност и ниско ниво на шум.

Може да се използва като единствен генератор в системата, както и комбинация с други енергийни източници, като например резервни електрически нагреватели или котел. Със устройството се доставя и температурна сонда за домашен бойлер.

Външната сонда за температурата на въздуха (вече инсталирана на термопомпата) позволява контрол на климата както в отоплителен, така и в охлаждащ режим. Всички чилъри са точно конструирани и изпитани индивидуално в фабриката. Монтирането изисква само свързване с електрическата мрежа и водопроводната мрежа. >ЦИРКУЛАЦИОННА ВЕРИГА НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ Хладилният агент е затворен в защитен отдел, за да се опростят операциите по поддръжка.

Постояннотоков инверторен компресор от двуроторен тип осигурява чудесен динамичен баланс и намалява вибрациите. Поставен на абсорбиращи вибрациите гумени основи и обвит с двоен слой звукоабсорбиращ материал, за да се минимизира шума.

Освен това компресорът е оборудван с картерен нафтен нагревател. Циркулационната верига включва топлообменник с заварени пластини от неръждаема стомана, оборудван с предпазващ от замръзване нагревател, електронен разширителен вентил, 4-странен вентил, перкова намотка, състояща се от медни тръби и алуминиеви перки, осеви вентилатори с безколекторен постояннотоков двигател, както и предпазни решетки.

Способността за промяна на скоростта на вентилаторите позволява точна работа както при ниски температури навън при режим охлаждане, така и при топъл климат навън при режим отопляване > ХИДРАВЛИЧНА ЦИРКУЛАЦИОННА ВЕРИГА

Тя се намира в отделен сектор, защитен от въздушния поток, за да се опростят операциите по поддръжка. Тя се състои от електронна циркулаторна помпа (безколекторен постояннотоков двигател), превключвател за потока на водата, автоматичен отдушник, манометър за вода, разширителен съд, предпазен клапан, воден филтър.

Пластинният топлобменник и водните тръби са топлоизолирани, за да се предотврати появата на кондензация върху външните повърхности и да се намали загубата на температура. > АКСЕСОАРИ – Електрически бустер (резервна отоплителна кутия)

Подходящ за монтиране вътре в сградата, той се състои от електрически отоплителен елемент (3kW, 230V-1-50) поставен в боядисана ламаринена кутия, оборудван с електрически панел за управление. Термопомпата използва бустера за интеграционни цели.

Той бива използва и като резервно устройство при условия извън операционните лимити или за предупредителен сигнал. – Гумени антивибрационни тампони – Буферен водосъдържател 60-литров водосъдържател от боядисана ламарина, топлоизолиран.

Цилиндърът е сложен в кутия, която може да бъде поставена под термопомпата. > СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ Вътрешният контролер управлява инверторната система и осигурява правилната работа на компресора.

Той интегрира алгоритми за регулиране, базирани на предварително зададени климатични криви, които могат да бъдат избрани от потребителя. След това е възможно да се управлява кръговрата на БГВ, алармените сигнали, цикълът, предпазващ помпата от блокиране, както и интеграцията с външни източници на отопление.

Включен е висококачествен таймер за програмата за климатичен и акустичен комфорт. Потребителският интерфейс (съдържащ се в свързан с кабел панел) позволява посочените по-долу операции:

– СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ
Когато термопомпата е активна в отоплителен или охлаждащ режим, тя модулира честотата на компресора с цел да поддържа температурата на системата при зададената стойност.

– ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (БГВ)
Термопомпата работи в отоплителен режим, за да се достигне и да се поддържа температурата в цилиндъра за БГВ (не се доставя с нея) при зададената стойност.

Има нужда от 3-пътен разпределителен вентил (не се доставя с термопомпата), заедно с температурен сензор (сонда T5, L = 10m, доставя се с устройството), който трябва да бъде вкаран в един от отделите на водосъдържателя за БГВ.

– ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТОПЛЕНИЕ (котел или електрически отоплителен елемент). В зависимост от зададените параметри тези източници могат да бъдат използвани за интеграция с термопомпата, когато това е необходимо за отопляване на помещения или за генериране на БГВ.
Външните източници могат да бъдат автоматично включвани, също така да служат за резерв в случай, че термопомпата не може да работи поради дължаща се на аномалия грешка или излизане извън температурните лимити.

– ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ ВЪВ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ ЗА БГВ
Възможно да използвате електрическия отоплителен елемент в цилиндъра за БГВ за интегриране/резервен или за цикъла за защита от легионела.

– БЪРЗО ГЕНЕРИРАНЕ НА БГВ
Тази ръчно задавана функция позволява да се достигне зададената стойност за БГВ за най-кратко време, като се използват всички налични източници на отопление.

– ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛА – налична е опция за задаване на седмични графици за дезинфекция на БГВ чрез повишаване на температурата. За тази цел термопомпата се нуждае от добавяне на енергия чрез отоплителен елемент в бойлер или резервоар за гореща вода.

– ТИХ РЕЖИМ

Ако тази функция е включена, имате възможност да зададете до 2 периода (обичайно те са нощните часове или времето за почивка), през които устройството ще работи в режим на нисък шум. За тази цел ще бъде намалена максималната честота на компресора, както и скоростта на вентилатора. Степента на намаляването на шума може да бъде зададена на 2 нива.

– ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ чрез външна връзка. Устройството може да включвано и изключвано чрез външна връзка
– ЗАЯВКА ЗА ОТОПЛЯВАНЕ / ОХЛАЖДАНЕ чрез външни връзки Устройството може да активирано в режим за отопляване или охлаждане чрез две външни връзки (например стайни термостати).

– ЕКОЛОГИЧЕН/КОМФОРТ Можете да дефинирате всекидневни времеви пояси и съответна зададена температурна стойност за режимите

ЕКОЛОГИЧЕН и КОМФОРТ както при отопляване, така и при охлаждане –

СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР Задаване на график за 6 времеви пояса за всеки ден от седмицата, като може да се посочва работния режим (ОХЛАЖДАНЕ/

ОТОПЛЯВАНЕ / БГВ) и желаната зададена температурна стойност.

– ЗАЩИТА ОТ СКРЕЖ Гарантирана при температура на въздуха навън до

-20°C благодарение на използването на всички налични източници в термопомпата: машината работи в режим на отопляване заедно с идващия с нея електрически отоплителен елемент (който стандартно се намира на плоския топлообменник) и електрическия бустер (ако е монтиран).

Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими

Подови газови котли

Подов газов котел FERROLI RSW

Добави в любими
Добави в любими

Подови газови котли

Газов котел FERROLI Quadrifoglio B

Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими

Подови газови котли

Газов котел FERROLI Bluehelix B-BK-BS K

Добави в любими
Добави в любими

Бойлери с термопомпа

Бойлер с термопомпа FERROLI Egea

2,831.00лв.4,834.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
456.00лв.996.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
1,224.00лв.1,842.00лв.
Добави в любими
Добави в любими

Стенни газови котли

Газов котел FERROLI Bluehelix Alpha C

2,196.00лв.2,376.00лв.
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими

Стенни газови котли

Газов котел FERROLI Bluehelix Tech S45H

Добави в любими
Добави в любими

Стенни газови котли

Газов котел FERROLI Force W

Добави в любими
Добави в любими
-5%

Комбинирани котли на дърва и пелети

Комбиниран котел на дърва и пелети FERROLI Sunpellet

6,435.30лв.8,316.30лв.
Добави в любими
Добави в любими
-5%
5,739.90лв.6,862.80лв.
Добави в любими
Добави в любими

Алуминиеви радиатори за парно

Радиатор за парно FERROLI Proteo

23.26лв.26.71лв.
Добави в любими
Добави в любими

Плоски соларни панели

Соларен панел FERROLI Ecotop VHM

670.00лв.941.00лв.
Добави в любими
Добави в любими

Стоманени лири за баня

Стоманена лира за баня FERROLI Aida

72.00лв.108.00лв.
Добави в любими
Добави в любими

Високотемпературни термопомпи

Термопомпа FERROLI HMP HT/ HXP HT, 8-50 kW

Добави в любими
Добави в любими

Термопомпи Моноблок

Термопомпа FERROLI Omnia M 3.2, 4,30-16 kW

Добави в любими
Добави в любими

Термопомпи Моноблок

Термопомпа FERROLI HGA/ HGA HT, 45-100 kW

Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими
Добави в любими

Една от най-силните страни на Ferroli е, че може да работи изцяло самостоятелно: всичко по продуктите на Ferroli, от първоначалната концепция до дизайна, производството и маркетинга, се извършва изцяло вътре в компанията, като само много малък процент от компонентите се доставят от външни източници.

Това позволява цялостен контрол на качеството, доставката и много важното следпродажно обслужване при всички продукти на Ferroli.

РЕВЕРСИВНА ТЕРМОПОМПА RVL-I PLUS С ИНВЕРТОРЕН ПОСТОЯННОТОКОВ КОМПРЕСОР, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА МОНТИРАНЕ НАВЪН

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тази серия от термопомпи въздух-вода отговаря на изискванията за комфорт през зимата и лятото при монтиране за жилища, както и при монтиране за малки и средни по размер комерсиални помещения.

Термопомпата е подходяща за монтиране навън и може да предоставя гореща вода с температура до 60°C. Тя може да се използва в системи с лъчисто подово отопление, вентилаторни намотки и радиатори, както и за индиректно получаване на битова гореща вода (БГВ) чрез външен водосъхранител (не се доставя с нея).

Сърцето на термопомпата се състои от постояннотоков инверторен компресор, даващ модулация от 30% до 120% от номиналната мощност. Основните качества на RVL-I PLUS са висока енергийна ефективност и ниско ниво на шум.

Може да се използва като единствен генератор в системата, както и комбинация с други енергийни източници, като например резервни електрически нагреватели или котел. Със устройството се доставя и температурна сонда за домашен бойлер.

Външната сонда за температурата на въздуха (вече инсталирана на термопомпата) позволява контрол на климата както в отоплителен, така и в охлаждащ режим. Всички чилъри са точно конструирани и изпитани индивидуално в фабриката. Монтирането изисква само свързване с електрическата мрежа и водопроводната мрежа. >ЦИРКУЛАЦИОННА ВЕРИГА НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ Хладилният агент е затворен в защитен отдел, за да се опростят операциите по поддръжка.

Постояннотоков инверторен компресор от двуроторен тип осигурява чудесен динамичен баланс и намалява вибрациите. Поставен на абсорбиращи вибрациите гумени основи и обвит с двоен слой звукоабсорбиращ материал, за да се минимизира шума.

Освен това компресорът е оборудван с картерен нафтен нагревател. Циркулационната верига включва топлообменник с заварени пластини от неръждаема стомана, оборудван с предпазващ от замръзване нагревател, електронен разширителен вентил, 4-странен вентил, перкова намотка, състояща се от медни тръби и алуминиеви перки, осеви вентилатори с безколекторен постояннотоков двигател, както и предпазни решетки.

Способността за промяна на скоростта на вентилаторите позволява точна работа както при ниски температури навън при режим охлаждане, така и при топъл климат навън при режим отопляване > ХИДРАВЛИЧНА ЦИРКУЛАЦИОННА ВЕРИГА

Тя се намира в отделен сектор, защитен от въздушния поток, за да се опростят операциите по поддръжка. Тя се състои от електронна циркулаторна помпа (безколекторен постояннотоков двигател), превключвател за потока на водата, автоматичен отдушник, манометър за вода, разширителен съд, предпазен клапан, воден филтър.

Пластинният топлобменник и водните тръби са топлоизолирани, за да се предотврати появата на кондензация върху външните повърхности и да се намали загубата на температура. > АКСЕСОАРИ – Електрически бустер (резервна отоплителна кутия)

Подходящ за монтиране вътре в сградата, той се състои от електрически отоплителен елемент (3kW, 230V-1-50) поставен в боядисана ламаринена кутия, оборудван с електрически панел за управление. Термопомпата използва бустера за интеграционни цели.

Той бива използва и като резервно устройство при условия извън операционните лимити или за предупредителен сигнал. – Гумени антивибрационни тампони – Буферен водосъдържател 60-литров водосъдържател от боядисана ламарина, топлоизолиран.

Цилиндърът е сложен в кутия, която може да бъде поставена под термопомпата. > СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ Вътрешният контролер управлява инверторната система и осигурява правилната работа на компресора.

Той интегрира алгоритми за регулиране, базирани на предварително зададени климатични криви, които могат да бъдат избрани от потребителя. След това е възможно да се управлява кръговрата на БГВ, алармените сигнали, цикълът, предпазващ помпата от блокиране, както и интеграцията с външни източници на отопление.

Включен е висококачествен таймер за програмата за климатичен и акустичен комфорт. Потребителският интерфейс (съдържащ се в свързан с кабел панел) позволява посочените по-долу операции:

– СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ
Когато термопомпата е активна в отоплителен или охлаждащ режим, тя модулира честотата на компресора с цел да поддържа температурата на системата при зададената стойност.

– ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (БГВ)
Термопомпата работи в отоплителен режим, за да се достигне и да се поддържа температурата в цилиндъра за БГВ (не се доставя с нея) при зададената стойност.

Има нужда от 3-пътен разпределителен вентил (не се доставя с термопомпата), заедно с температурен сензор (сонда T5, L = 10m, доставя се с устройството), който трябва да бъде вкаран в един от отделите на водосъдържателя за БГВ.

– ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТОПЛЕНИЕ (котел или електрически отоплителен елемент). В зависимост от зададените параметри тези източници могат да бъдат използвани за интеграция с термопомпата, когато това е необходимо за отопляване на помещения или за генериране на БГВ.
Външните източници могат да бъдат автоматично включвани, също така да служат за резерв в случай, че термопомпата не може да работи поради дължаща се на аномалия грешка или излизане извън температурните лимити.

– ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ ВЪВ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ ЗА БГВ
Възможно да използвате електрическия отоплителен елемент в цилиндъра за БГВ за интегриране/резервен или за цикъла за защита от легионела.

– БЪРЗО ГЕНЕРИРАНЕ НА БГВ
Тази ръчно задавана функция позволява да се достигне зададената стойност за БГВ за най-кратко време, като се използват всички налични източници на отопление.

– ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛА – налична е опция за задаване на седмични графици за дезинфекция на БГВ чрез повишаване на температурата. За тази цел термопомпата се нуждае от добавяне на енергия чрез отоплителен елемент в бойлер или резервоар за гореща вода.

– ТИХ РЕЖИМ

Ако тази функция е включена, имате възможност да зададете до 2 периода (обичайно те са нощните часове или времето за почивка), през които устройството ще работи в режим на нисък шум. За тази цел ще бъде намалена максималната честота на компресора, както и скоростта на вентилатора. Степента на намаляването на шума може да бъде зададена на 2 нива.

– ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ чрез външна връзка. Устройството може да включвано и изключвано чрез външна връзка
– ЗАЯВКА ЗА ОТОПЛЯВАНЕ / ОХЛАЖДАНЕ чрез външни връзки Устройството може да активирано в режим за отопляване или охлаждане чрез две външни връзки (например стайни термостати).

– ЕКОЛОГИЧЕН/КОМФОРТ Можете да дефинирате всекидневни времеви пояси и съответна зададена температурна стойност за режимите

ЕКОЛОГИЧЕН и КОМФОРТ както при отопляване, така и при охлаждане –

СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР Задаване на график за 6 времеви пояса за всеки ден от седмицата, като може да се посочва работния режим (ОХЛАЖДАНЕ/

ОТОПЛЯВАНЕ / БГВ) и желаната зададена температурна стойност.

– ЗАЩИТА ОТ СКРЕЖ Гарантирана при температура на въздуха навън до

-20°C благодарение на използването на всички налични източници в термопомпата: машината работи в режим на отопляване заедно с идващия с нея електрически отоплителен елемент (който стандартно се намира на плоския топлообменник) и електрическия бустер (ако е монтиран).

Този сайт използва бисквитки, за да подобри своята работа. Научете повече в нашата Политика за поверителност.