Водни вентилаторни конвектори за високостенен монтаж FERROLI Super Fan

This is not a variable product
Възможно е цената да не е актуална. За актуални цени, моля свържете се с нас.
Произведени в: Италия
Гаранция: 2 години
Доставка с Еконт в цяла България ≈ от 40 до 80 лв.
Код: K738 Категория:

Описание

Нова серия вентилаторни конвектори за високостенен монтаж в 4 различни размера (модели Super Fan 15 – 25 – 35 – 45).

Super Fan са крайни устройства за обработка на въздуха, които в комбинация с охладител, термопомпа или котел могат да се използват през зимата и през лятото. Особено гъвкави, те са подходящи за удовлетворяване изискванията за климатизация както за хотелски приложения, така и за широк спектър от търговски и жилищни нужди.

Предлагат се в 4 модела с номинално охлаждане от 0,99 до 4,38 kW и номинална топлинна мощност от 1,48 до 5,25 kW. Те са подходящи за монтаж на стени. Компактните размери осигуряват приятно визуално въздействие. Покриващият панел, изработен от ABS материал гарантира високи механични характеристики, устойчивост на стареене и действа като носеща конструкция на агрегата.Вентилаторната група се състои от тангенциален вентилатор с двигател с ниска консумация EC.Устройствата са оборудвани с дисплей за настройване на избрания режим на работа и задаване на стайна температура.

За да се осигури лесна инсталация, всички агрегати от серията са оборудвани с гъвкави хидравлични връзки; те също така са оборудвани с вентили, поставени в устройството и лесно достъпни от предния панел. Използването на трипътен вентил предпазвава както от прекомерното охлаждане на агрегата в моментите, когато вентилаторът спира, така и от неприятното явление на кондензация върху корпуса на машината.Устройствата са проектирани да бъдат свързани в система Master-Slave за управление на няколко устройства чрез един контролер.

Производителят е регистриран в програмата за сертифициране EUROVENT. Вентилаторни конвектори TOP FAN са изброени в списъка на продукти със сертификат www.eurovent-certification.com.

Технически характеристики:

super fan tablica | Водни вентилаторни конвектори за високостенен монтаж FERROLI Super Fan

Марка

Марка

Ferroli

Една от най-силните страни на Ferroli е, че може да работи изцяло самостоятелно: всичко по продуктите на Ferroli, от първоначалната концепция до дизайна, производството и маркетинга, се извършва изцяло вътре в компанията, като само много малък процент от компонентите се доставят от външни източници.

Това позволява цялостен контрол на качеството, доставката и много важното следпродажно обслужване при всички продукти на Ferroli.

РЕВЕРСИВНА ТЕРМОПОМПА RVL-I PLUS С ИНВЕРТОРЕН ПОСТОЯННОТОКОВ КОМПРЕСОР, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА МОНТИРАНЕ НАВЪН

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тази серия от термопомпи въздух-вода отговаря на изискванията за комфорт през зимата и лятото при монтиране за жилища, както и при монтиране за малки и средни по размер комерсиални помещения.

Термопомпата е подходяща за монтиране навън и може да предоставя гореща вода с температура до 60°C. Тя може да се използва в системи с лъчисто подово отопление, вентилаторни намотки и радиатори, както и за индиректно получаване на битова гореща вода (БГВ) чрез външен водосъхранител (не се доставя с нея).

Сърцето на термопомпата се състои от постояннотоков инверторен компресор, даващ модулация от 30% до 120% от номиналната мощност. Основните качества на RVL-I PLUS са висока енергийна ефективност и ниско ниво на шум.

Може да се използва като единствен генератор в системата, както и комбинация с други енергийни източници, като например резервни електрически нагреватели или котел. Със устройството се доставя и температурна сонда за домашен бойлер.

Външната сонда за температурата на въздуха (вече инсталирана на термопомпата) позволява контрол на климата както в отоплителен, така и в охлаждащ режим. Всички чилъри са точно конструирани и изпитани индивидуално в фабриката. Монтирането изисква само свързване с електрическата мрежа и водопроводната мрежа. >ЦИРКУЛАЦИОННА ВЕРИГА НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ Хладилният агент е затворен в защитен отдел, за да се опростят операциите по поддръжка.

Постояннотоков инверторен компресор от двуроторен тип осигурява чудесен динамичен баланс и намалява вибрациите. Поставен на абсорбиращи вибрациите гумени основи и обвит с двоен слой звукоабсорбиращ материал, за да се минимизира шума.

Освен това компресорът е оборудван с картерен нафтен нагревател. Циркулационната верига включва топлообменник с заварени пластини от неръждаема стомана, оборудван с предпазващ от замръзване нагревател, електронен разширителен вентил, 4-странен вентил, перкова намотка, състояща се от медни тръби и алуминиеви перки, осеви вентилатори с безколекторен постояннотоков двигател, както и предпазни решетки.

Способността за промяна на скоростта на вентилаторите позволява точна работа както при ниски температури навън при режим охлаждане, така и при топъл климат навън при режим отопляване > ХИДРАВЛИЧНА ЦИРКУЛАЦИОННА ВЕРИГА

Тя се намира в отделен сектор, защитен от въздушния поток, за да се опростят операциите по поддръжка. Тя се състои от електронна циркулаторна помпа (безколекторен постояннотоков двигател), превключвател за потока на водата, автоматичен отдушник, манометър за вода, разширителен съд, предпазен клапан, воден филтър.

Пластинният топлобменник и водните тръби са топлоизолирани, за да се предотврати появата на кондензация върху външните повърхности и да се намали загубата на температура. > АКСЕСОАРИ – Електрически бустер (резервна отоплителна кутия)

Подходящ за монтиране вътре в сградата, той се състои от електрически отоплителен елемент (3kW, 230V-1-50) поставен в боядисана ламаринена кутия, оборудван с електрически панел за управление. Термопомпата използва бустера за интеграционни цели.

Той бива използва и като резервно устройство при условия извън операционните лимити или за предупредителен сигнал. – Гумени антивибрационни тампони – Буферен водосъдържател 60-литров водосъдържател от боядисана ламарина, топлоизолиран.

Цилиндърът е сложен в кутия, която може да бъде поставена под термопомпата. > СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ Вътрешният контролер управлява инверторната система и осигурява правилната работа на компресора.

Той интегрира алгоритми за регулиране, базирани на предварително зададени климатични криви, които могат да бъдат избрани от потребителя. След това е възможно да се управлява кръговрата на БГВ, алармените сигнали, цикълът, предпазващ помпата от блокиране, както и интеграцията с външни източници на отопление.

Включен е висококачествен таймер за програмата за климатичен и акустичен комфорт. Потребителският интерфейс (съдържащ се в свързан с кабел панел) позволява посочените по-долу операции:

– СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ
Когато термопомпата е активна в отоплителен или охлаждащ режим, тя модулира честотата на компресора с цел да поддържа температурата на системата при зададената стойност.

– ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (БГВ)
Термопомпата работи в отоплителен режим, за да се достигне и да се поддържа температурата в цилиндъра за БГВ (не се доставя с нея) при зададената стойност.

Има нужда от 3-пътен разпределителен вентил (не се доставя с термопомпата), заедно с температурен сензор (сонда T5, L = 10m, доставя се с устройството), който трябва да бъде вкаран в един от отделите на водосъдържателя за БГВ.

– ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТОПЛЕНИЕ (котел или електрически отоплителен елемент). В зависимост от зададените параметри тези източници могат да бъдат използвани за интеграция с термопомпата, когато това е необходимо за отопляване на помещения или за генериране на БГВ.
Външните източници могат да бъдат автоматично включвани, също така да служат за резерв в случай, че термопомпата не може да работи поради дължаща се на аномалия грешка или излизане извън температурните лимити.

– ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ ВЪВ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ ЗА БГВ
Възможно да използвате електрическия отоплителен елемент в цилиндъра за БГВ за интегриране/резервен или за цикъла за защита от легионела.

– БЪРЗО ГЕНЕРИРАНЕ НА БГВ
Тази ръчно задавана функция позволява да се достигне зададената стойност за БГВ за най-кратко време, като се използват всички налични източници на отопление.

– ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛА – налична е опция за задаване на седмични графици за дезинфекция на БГВ чрез повишаване на температурата. За тази цел термопомпата се нуждае от добавяне на енергия чрез отоплителен елемент в бойлер или резервоар за гореща вода.

– ТИХ РЕЖИМ

Ако тази функция е включена, имате възможност да зададете до 2 периода (обичайно те са нощните часове или времето за почивка), през които устройството ще работи в режим на нисък шум. За тази цел ще бъде намалена максималната честота на компресора, както и скоростта на вентилатора. Степента на намаляването на шума може да бъде зададена на 2 нива.

– ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ чрез външна връзка. Устройството може да включвано и изключвано чрез външна връзка
– ЗАЯВКА ЗА ОТОПЛЯВАНЕ / ОХЛАЖДАНЕ чрез външни връзки Устройството може да активирано в режим за отопляване или охлаждане чрез две външни връзки (например стайни термостати).

– ЕКОЛОГИЧЕН/КОМФОРТ Можете да дефинирате всекидневни времеви пояси и съответна зададена температурна стойност за режимите

ЕКОЛОГИЧЕН и КОМФОРТ както при отопляване, така и при охлаждане –

СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР Задаване на график за 6 времеви пояса за всеки ден от седмицата, като може да се посочва работния режим (ОХЛАЖДАНЕ/

ОТОПЛЯВАНЕ / БГВ) и желаната зададена температурна стойност.

– ЗАЩИТА ОТ СКРЕЖ Гарантирана при температура на въздуха навън до

-20°C благодарение на използването на всички налични източници в термопомпата: машината работи в режим на отопляване заедно с идващия с нея електрически отоплителен елемент (който стандартно се намира на плоския топлообменник) и електрическия бустер (ако е монтиран).

Този сайт използва бисквитки, за да подобри своята работа. Научете повече в нашата Политика за поверителност.